acheter cialis en ligne

Nội thất hải phòng báo giá

BẢNG BÁO GIÁ CHI TIẾT


nội thất hải phòng

 

 *Tủ gỗ quy cách chuẩn 35 x 70 (Tủ trên) 58 x 79 (Tủ dưới)

 

ĐVT: m/dài

 

Chất liệu Gổ

Căm xe

Xoan Đào

Sồi Mỹ

oak

Dái ngựa

Thùng gỗ ghép cánh gỗ ghép trên

2.650.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

 

Thùng gổ ghép cánh gổ ghép dưới

3.100.000

2.900.000

2.900.000

2.900.000

 

Dươi không thùng

1.700.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

 

Thùng gổ ghép cánh gỗ tự nhiên trên

3.100.000

2.900.000

2.800.000

2.800.000

2.600.000

Thùng gỗ ghép cánh gỗ tự nhiên dưới

4.000.000

3.450.000

3.250.000

3.250.000

2.800.000

Dưới không thùng

2.600.000

2.050.000

1.700.000

1.700.000

1.400.000

Thùng gỗ tự nhiên cánh gỗ tự nhiên trên

3.800.000

3.550.000

3.350.000

3.350.000

3.000.000

Thùng gỗ tự nhiên cánh gỗ tự nhiên dưới

4.950.000

4.650.000

4.300.000

4.300.000

3.900.000

Dưới không thùng

2.800.000

2.250.000

1.950.000

1.950.000

1.600.000

Chất liệu CN

HDF Phủ Melamine

MFC Kháng ẩm

MDF
Phủ Veneer

MFC Malaysia

 

Tủ bếp trên

2.550.000

2.400.000

2.250.000

2.150.000

 

Tủ bếp dưới

3.000.000

2.800.000

2.600.000

2.600.000

 

Dươi không thùng

1.700.000

1.500.000

1.300.000

1.300.000

 

 

 

 

 *Tủ áo nội thất hải phòng sản xuất theo quy cách chuẩn hông 60 x (kích thước công  trình). 

 

ĐVT: m2

 

Chất liệu CN

MFC

MDF Phủ Veneer

MDF Phủ Melamine

HDF Phủ Melamine

Gỗ ghép

Thùng ván cánh ván

1.800.000

2.150.000

2.050.000

2.600.000

2.600.000

Khung cánh

1.600.000

1.950.000

1.950.000

2.200.000

2.150.000

Thùng ván cánh gỗ tự nhiên

2.150.000

2.500.000

2.400.000

2.900.000

2.900.000

Chất liệu gỗ

Căm xe

Xoan Đào

Sồi Mỹ

Oak

Dái ngựa

Thùng gổ ghép cánh gỗ tự nhiên

3.350.000

3.100.000

2.900.000

2.900.000

2.600.000

Thùng gỗ tự nhiên cánh gỗ tự nhiên

4.400.000

4.200.000

3.900.000

3.900.000

3.450.000

Khung cánh

2.700.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.150.000

 

 

 

 * giường ngủ nội thất hải phòng quy cách chuẩn vai cao 35 đầu giường 90.

 

ĐVT: cái

 

Chất liệu CN

MFC

MDF

Veneer

MDF

Melamine

HDF

Melamine

Gỗ ghép

140 x 200

3.250.000

3.550.000

4.200.000

4.300.000

4.300.000

160 x 200

3.700.000

4.000.000

4.400.000

4.400.000

4.400.000

180 x 200

3.900.000

4.200.000

4.650.000

4.650.000

4.650.000

200 x 200

4.200.000

4.400.000

4.950.000

4.950.000

4.950.000

Gỗ tự nhiên

Căm xe

Xoan Đào

Sồi Mỹ

Oak

Dái ngựa

140 x 200

5.600.000

5.600.000

5.200.000

5.200.000

4.500.000

160 x 200

6.700.000

6.150.000

5.700.000

5.700.000

4.850.000

180 x 200

7.200.000

6.700.000

6.250.000

6.250.000

5.200.000

200 x 200

7.800.000

7.200.000

6.700.000

6.700.000

5.500.000

 

 
Nội thất hải phòng sản xuất theo quy cách chuẩn đố 38 x 120, Panô dầy 25.

 

    Khuôn bao 50 x 120 hoàn thiện đo phủ chỉ lợi hơn cho chủ đầu tư.

 

ĐVT: m2.

 

Chất liệu

Căm xe

Xoan Đào

Sồi Mỹ

Oak

Dái ngựa

Cửa gỗ MDF

2.050.000

1.950.000

1.850.000

1.850.000

1.600.000

Cửa gỗ HDF

2.250.000

2.150.000

2.050.000

2.050.000

1.850.000

Cửa gỗ ghép

2.400.000

2.250.000

2.250.000

2.150.000

1.950.000

Cửa gỗ tự nhiên

3.150.000

2.800.000

2.600.000

2.600.000

2.250.000

 

 
Tay cầu thang

       Chất liệu

Căm xe

Gõ đỏ

 

 

 

60 x 80

450.000

600.000

 

 

 

70 x 90

500.000

800.000

 

 

 


Trụ cầu thang


(Không bao gồm trạm trỗ)


Chất liệu

Căm xe

Gõ Đỏ

 

 

 

16 vuông

1.700.000

2.450.000

 

 

 

18 vuông

2.050.000

2.850.000

 

 

 

20 vuông

2.400.000

3.300.000

 

 

 

22 vuông

2.800.000

3.900.000

 

 

 

25 vuông

3.250.000

4.550.000

 

 

 

 


 

            Chú ý: - Sản phẩm sử dụng khuôn bao gỗ tự nhiên theo dòng sản phẩm.

 

  - Giá trên bao hoàn thiện, ổ khóa do chủ nhà cung cấp.. 

              - Không bao gồm VAT10%.

              Bảng báo giá có hiệu lực trong thời hạn 30 ngày.