KTV05

Email
KỆ TV
Giá bán 2,500,000 VND
Mô tả Kệ tv trang trí tường
kt;dài 1,8m cao 50cm
chất lượng gỗ cn okan Malai hoặc gỗ cn menamin